Click on the slide!

O projekcie

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ruszył program pomocy studentom  Inżynierii Nanostruktur i Zastosowań Fizyki w Biologii i Medycynie współfinansowany z…

więcej...
Click on the slide!

Stypendia

Począwszy od roku akademickiego 2010/11 osiemdziesięciu studentów kierunków zamawianych Zastosowania Fizyki w biologii i medycynie oraz Inżynierii Nanostruktur może ubiegać…

więcej...
Click on the slide!

II stopień Inżynierii Nanostruktur

Po 3 latach studiów licencjackich absolwent Inżynierii nanostruktur będzie przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia tego makrokierunku…

więcej...
Click on the slide!

Praktyki

Problemem wielu uczelni jest brak możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy. Wydział Fizyki UW nie tylko kładzie ogromny nacisk na działania praktyczne,…

więcej...
Click on the slide!

Po studiach

Zdajemy sobie sprawę, że studiowanie zajmuje dużo czasu, co za tym idzie zdobywanie doświadczenia przydatnego w codziennej pracy zawodowej jest…

więcej...

Stypendia

Email Drukuj PDF

Począwszy od roku akademickiego 2010/11 osiemdziesięciu studentów kierunków zamawianych Zastosowania Fizyki w biologii i medycynie oraz Inżynierii Nanostruktur może ubiegać się o stypendia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.  W tym roku akademickim objęci wsparciem będą studenci pierwszego roku obu kierunków. W następnym pierwszego i drugiego, a  w trzecim pierwszego, drugiego i trzeciego.  W kolejnych latach dodatkowo stypendiami zostanie objęty II stopień Inżynierii Nanostruktur.  Liczba stypendystów w poszczególnych latach i kierunkach określa regulamin.  A to kto je dostanie jest uzależnione od średniej z wyników matury lub egzaminów na studiach. Stypendia są wypłacane prze 9 miesięcy w roku i wynoszą 1000 zł miesięcznie (nie są opodatkowane).  Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów są podane w regulaminie.
Do starania się o stypendium niezbędne jest wypełnienie: deklaracji uczestnictwa w programieformularza (wraz ocenami z matury lub egzaminów)  oraz druku z  danymi osobowymi.  Przy projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej konieczne jest podanie danych osobowych wraz z PESELEM – przy ich braku stypendium nie może być wypłacane. Dane podaje się TYLKO RAZ, przy składaniu pierwszego formularza stypendialnego. Konieczne jest również podanie numeru konta bankowego, na które będą przelewane pieniądze.
Po dodatkowe informacje zapraszamy na ul. Hożą 69 do pokoju 418 (tel. 22 55 32 165, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

STYPENDIA STAŻOWE

w projekcie są również przewidziane jednorazowe stypendia stażowe dla studentów i studentek Inżynierii nanostruktur odbywających praktyki wakacyjne w firmach zewnętrznych. Projekt dotyczy osób po II roku studiów. Studenci załatwiają praktyki przez dziekanat Wydziału Fizyku zgodnie z wydziałowym regulaminem praktyk i są zobowiązani zgłosić się do biura projektu, aby złożyć podanie do dziekana, zgodnie z wzorem zawartym w regulaminie przyznawania stypendiów stażowych w projekcie i do dnia 21.01.2013 rozliczyć się z praktyk w dziekanacie. Udział w programie stypendiów stażowych mogą wziąć tylko uczestnicy projektu, czyli osoby, które wypełniły niezbędne dokumenty dotyczące przystąpienia do projektu (deklaracja uczestnictwa w programiedruk z  danymi osobowymi.)

Po dodatkowe informacje zapraszamy na ul. Hożą 69 do pokoju 418 (tel. 22 55 32 165, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Linki

Inżynieria nanostruktur – http://nano.fuw.edu.pl/

Biofizyka molekularna - http://biofizyka.fuw.edu.pl/

Projektowanie molekularne i bioinformatyka -  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/

Fizyka medyczna - http://fizykamedyczna.fuw.edu.pl/

Neuroinformatyka - http://neuroinformatyka.pl/

Optyka okularowa - http://optometria.fuw.edu.pl/

Jesteś w Stypendia Stypendia